Darkvampyer's Book - You Belong To The City

Märk upp sina saker

När man har böcker hemma är det också kul att kunna märka upp dessa böcker på ett sätt som man annars inte gjort. Jag tycker om att använda etiketter med tryck och på det sättet kunna märka upp böckerna så att man inte tappar bort dom som man annars lätt gör. Eller om någon hittar dom så vet dom att det handlar om ens egen bok och inte någon annans. Jag håller mig till detta för att kunna lita på mina kollegor och så också inte tappa bort sakerna som man köpt för dyr peng.